Sol·licitar el distintiu Q, Comerç de Qualitat
FASES DE Q, COMERÇ DE QUALITAT
1
Estar en possessió del distintiu Q de Qualitat, indicador de que l'establiment compleix amb els requeriments exigits per la normativa de Comerç i Consum
2
Aconseguir d'1 a 3 estrelles, que indicaran que els establiments que en tinguin, a més de complir amb la normativa, reuneixenun conjunt de requisits de qualitat i de valor afegit (determinats pel distintiu), aconseguits a través de la millora continua.
3
Obtenció de la Q de Qualitat amb 4 o 5 estrelles, complint amés de les condicions anteriors, gairebé la totalitat de requeriments que determina el segell i en garanteixen la seva excel·lència
DOCUMENTS PER A LA SOL·LICITACIÓ DEL DISTINTIU
Sol·licitud del distintiu Q Comerç de Qualitat
Formulari de compliment de requisits
Declaració del Comerç
Reglament del distintiu Q Comerç de Qualitat