El distintiu Q, Comerç de Qualitat
« El distintiu de Comerç de Qualitat ha contribuit a la confiança en el meu comerç per part dels clients »
Q COMERÇ DE QUALITAT

El distintiu de garantia "Q Comerç de Qualitat" es conforma per una placa numerada i per un certificat que es facilita, per un període de 2 anys, als comerços que vulguin adherir-se, després de la validació de l'acompliment dels requisits inclosos al formulari de sol·licitud, per par del comerç adherit.

La concessió del certificat està avalada per una comissió d'agents del món del comerç i del consum, el que suposa un autèntic aval i un segell de garantia de la qualitat de la botiga: mostrant la placa, l'establiment dóna un valor afegit a la seva oferta i als seus serveis, sent un plus de seguretat i confiança per als clients. la placa "Q de Qualitat" és, doncs, un distintiu que diferencia i referència la qualitat dels establiments comercials de la ciutat.

La Q, Comerç de Qualitat està certificada per Barcelona Comerç, a través d'una comissió avaluadora, de la que hi participen institucions diverses, organitzacions professionals i empresarials i organitzacions de consumidors. D'aquesta manera, Q, Comerç de Qualitat es converteix en el principal certificat de qualitat comercial del país que gaudeix d'independència reconeguda.

ELS ORÍGENS DEL DISTINTIU DE COMERÇ DE QUALITAT
Independència dels membres certificadors de la Q Comerç de Qualitat
Diferenciació del comerç en base a la millora de la qualitat
Difusió dels drets i deures del comerç
La resolució ràpida de conflictes a través del Defensor del Client
Mediació entre comerços i consumidors
Avantatges
Tenir una placa identificativa i un certificat que els distingeix de la resta
Rebre assessorament de les normatives vigents en matèria de comerç i consum
Disposar del servei del Defensor del Client per resoldre els conflictes en les relacions comercials amb els clients
Poder tramitar reclamacions davant empreses de serveis o de tracte contnuat d'acord amb el Codi de Consum de Catalunya
Assessorar en conflictes que puguin sorgir en les relacions amb altres empreses