Estem treballant amb el web mòbil
Si us plau, entri des d'un ordinador
Aconsegueix la teva distintiu Comerç de Qualitat
El distintiu atorga una garantia de qualitat al comerç i un plus deseguretat i confiança envers els seus clients.
Com obtenir el distintiu
Avantatges
Tenir una placa identificativa i un certificat que els distingeix de la resta
Rebre assessorament de les normatives vigents en matèria de comerç i consum
Disposar del servei del Defensor del Client per resoldre els conflictes en les relacions comercials amb els clients
Poder tramitar reclamacions davant empreses de serveis o de tracte continuat d'acord amb el Codi de Consum de Catalunya
Assessorar en conflictes que puguin sorgir en les relacions amb altres empreses
PASSOS PER ACONSEGUIR Q, COMERÇ DE QUALITAT
1
Estar en possessió del distintiu Q de Qualitat, indicador de que l'establiment compleix amb els requeriments exigits per la normativa de Comerç i Consum
2
Aconseguir d'1 a 3 estrelles, que indicaran que els establiments que en tinguin, a més de complir amb la normativa, reuneixenun conjunt de requisits de qualitat i de valor afegit (determinats pel distintiu), aconseguits a través de la millora continua.
3
Obtenció de la Q de Qualitat amb 4 o 5 estrelles, complint amés de les condicions anteriors, gairebé la totalitat de requeriments que determina el segell i en garanteixen la seva excel·lència
Sumant cada dia nous comerços amb el distintiu 'Comerç de Qualitat'
Els comerços adherits a la Q, Comerç de Qualitat ofereixen una garantia de qualitat i un plus de seguretat i confiança envers els seus clients.
Anar a comerços adherits